Tilmelding til Arbejdsmiljøkonferencen 2016

Tirsdag den 13. september 2016 på Hotel Nyborg Strand

 
Fornavn: *
Mellemnavn:
Efternavn: *
Angiv organisation: *
Stilling: *
Arbejdsplads: *
Afdeling:
Adresse: *
Postnr. & by: *
Telefon: *
E-mail: *
 
PS: Tilmeldingen er bindende:
Deltagelse og forplejning er gratis, men transportudgifter er for egen regning. Bliver man forhindret i at deltage og ikke melder fra inden den 5. september 2016 og/eller ikke møder op fremsendes en faktura på kr. 600,- (incl. moms). til dækning af den faktiske kostpris.

Følgende inviteres til at deltage:
Der reserveres 15 pladser til hver af branchens parter:
Falck Danmark A/S, Redderne under 3F, Danske Beredskaber og Kommunale brandfolk under FOA. Der er ligeledes reserveret 15 pladser til hver af parterne i brancheudvalget samt til Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk ”LFDB”. Desuden inviteres Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet.